Twój koszyk jest pusty!

Reklamacje

Produkty firmy Super Ego to najwyższa jakość narzędzi dla instalatorów i hydraulików. Sklep anTECH dokłada wszelkich starań, aby obsługa klienta stała na najwyższym poziomie. Jeżeli zaistnieje jednak problem pozostajemy zawsze do Państwa dyspozycji.

W przypadku problemów technicznych (uszkodzenia, usterki) po zakupie lub w trakcie eksploatacji narzędzi i urządzeń firma świadczy serwis gwarancyjny door-to-door ("od drzwi do drzwi"). W przypadku wystąpienia problemów prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji i informacjami zawartymi w regulaminie sklep. Dealer, firma anTECH, zapewnia niezwłoczne usunięcie wad lub wymianę towaru na wolny od wad za pośrednictwem serwisu importera, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurą reklamacyjną.

Po zapoznaniu się z warunkami gwarancji proszę wypełnić poniższe zgłoszenie reklamacyjne, a następnie skontaktować się z nami telefonicznie lub emailowo. UWAGA: prosimy nie kierować przesyłek z reklamacjami gwarancyjnymi na adres sklepu anTECH bez wcześniejszych ustaleń.

WARUNKI GWARANCJI:

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od momentu przekazania nowego produktu pierwotnemu użytkownikowi. Datę przekazania należy udowodnić przez nadesłanie oryginalnej dokumentacji nabycia, która musi zawierać datę zakupu i oznaczenie produktu. W okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie wszystkie zaistniałe błędy w funkcjonowaniu sprowadzające się po udowodnieniu do błędów produkcyjnych lub materiałowych. Przez usuwanie wad okres gwarancji dla produktu nie będzie podlegał ani przedłużeniu, ani odnowieniu. Ze świadczeń gwarancyjnych wykluczone są szkody zaistniałe wskutek naturalnego zużywania, nieprawidłowego obchodzenia się lub nadużywania lub lekceważenia przepisów eksploatacji, nadmiernego obciążania, niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania, własnej lub obcej ingerencji lub wskutek innych przyczyn. Reklamacje będą uznawane tylko, jeśli produkt zostanie dostarczony bez uprzedniej ingerencji i w stanie nierozebranym. Koszty przesyłki docelowej ponosi użytkownik. Ustawowe prawa użytkownika, a w szczególności jego roszczenia odnośnie świadczeń gwarancyjnych na wady względem sprzedawcy nie są ograniczone niniejszą gwarancją. Niniejsza gwarancja producenta ważna jest tylko dla nowych produktów.

Zgłoszenie reklamacyjne REMS
Zgłoszenie reklamacyjne

 

Do otwarcia plików PDF potrzebny jest program Acrobat Reader. Można go pobrać bezpłatnie tutaj.

W sprawie reklamacji dotyczących zgodności towaru z zamówieniem, ilości, jakości i rozliczeń prosimy o kontakt bezpośrednio ze sklepem anTECH.

Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek transportu należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy oraz przedstawicielowi firmy kurierskiej (kurierowi) dostarczającej towar. Prosimy stosować się do poniższej procedury:

1. Odbiorca nie może rozpakować opakowania towaru przed podpisaniem listu przewozowego - regulują to regulaminy firm przewozowych.
2. By uniknąć problemów odbiór towaru pod względem jakościowym i ilościowym musi się odbyć bezwzględnie w obecności kuriera. Po pierwsze, przed odbiorem (podpisaniem) przesyłki, należy sprawdzić, czy nie nosi ona uszkodzeń zewnętrznych.
3. W przypadku wykrycia uszkodzeń należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody z kurierem, w zależności od możliwości i regulaminów firmy przewozowej przed, lub po podpisaniu odbioru.
4. Po odbiorze przesyłki pozostaje 48 h na sprawdzenie zawartości przesyłki czy nie posiada uszkodzeń, które nie były widoczne podczas odbioru (UWAGA: proszę zapoznać się z regulaminem danej firmy przewozowej). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy się skontaktować z firmą spedycyjną w celu spisania protokołu szkody.
5. W przypadku uszkodzeń należy sporządzić dokumentację fotograficzną.
6. Protokół szkody lub rozbieżności należy przesłać także do sprzedawcy.
7. Jeżeli przewoźnik odmawia spisania protokołu szkody należy się skontaktować ze sprzedawcą. W przypadku uszkodzonej palety przysługuje Państwu odmówienie przyjęcia towaru.
8. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń i nie dotrzymanie terminu sprawdzenia towaru w określonym czasie opisanym powyżej, skutkuje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec sprzedawcy z tytułu ubytku lub uszkodzenia.
9. Po zgłoszeniu reklamacji przewozowej firmie kurierskiej sklep anTECH zrobi wszystko, by w miarę swoich możliwośći dostarczyć klientowi towar wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie. Nie mniej jednak wszelkie roszczenia dotyczące transportu rozpatruje przewoźnik. W przypadku niemożności zapewnienia klientowi towaru, który został zniszczony przez przewoźnika, klient nie może mieć roszczeń wodec sklepu anTECH.

Pozostałe informacje dotyczące reklamacji znaleźć można w regulaminie sklepu

Szukasz części zamiennych lub interesuje Cię naprawa pogwarancyjna? Sprawdź naszą ofertę!

superego24.pl - © anTECH 2016 - 2023 - narzędzia Rems.